> . Om RideskolenRideholdForsiden
Velkommen til Lyngby-Taarbæk Rideskole

Hvis du har lyst til at ride på Stenrødgaard, skal du melde dig ind i Lyngby-Taarbæk Rideklub.

Rideskolen er vores største aktiv, og der er hold for alle aldersgrupper og i alle sværhedsgrader.
Nogle ønsker at ride for at få en god oplevelse, og andre for at blive dygtige nok til at deltage i stævner.

Når du rider hos os, bliver du under alle omstændig-heder undervist i at ride rigtigt, så både rytter og pony/hest har det godt. På Rideskolen er der er mulighed for både hold- og eneundervisning. Du kan se, hvornår holdundervisningen foregår på siden Ridehold. Eneundervisning aftales med kontoret.


uv

Lyngby-Taarbæk Rideskole ledes af Käte. Hun kender alle de mange heste og ponyer, der dagligt bruges til rideskoleundervisningen, og valget af pony/hest sker i samråd med hende. Desuden ansætter hun også undervisere til både privatryttere og rideskolehold.
sm

Ridning
Når du skal ride, skal du komme i god tid inden timens
begyndelse. Det er vigtigt for både dig og hesten at
tage sig god tid til forberedelserne sammen.

Inden ridning skal eleven sørge for
_________________________________________________________________________________________________________________
- at strigle hesten
- at rense hove
- at tjekke hesten for sår og hævelser
- (kontakt din ridelærer, hvis der er problemer)
- at sadle hesten korrekt op
- (ridelæreren hjælper til i begyndelsen)

Efter ridning skal eleven sørge for
_________________________________________________________________________________________________________________
- at rense hovene
- at skylle ben for evt. mudder
- at lægge dækken på
- at hænge sadel og rengjort hovedtøj på plads
-
Se bilaget "Strigling" på siden INDHOLD.
Ansvar
Ridning og omgang med hestene sker på eget ansvar. Se vores sikkerhedsregler på siden INDHOLD.

Tilmelding
Kontakt Kate på kontoret eller besøg os på Stenrød-gaard. Du kan downloade blanketten til indmeldelse i Rideklubben og tilmeldingen til rideundervisning på siden INDHOLD. Læs eventuelt bilaget "Hvad gør jeg?"

Betaling
Priserne på undervisningen afhænger af flere ting.
Du kan se de forskellige satser på bilaget "Priser ridning" på siden INDHOLD.

Afregning for rideundervisningen sker månedligt forud.


ju